Domů Tipy pro cestování Tipy - Pojištění
Důležité informace o pojištění

CDW a TP POJIŠTĚNÍ neboli pojištění se spoluúčastí

CDW (Collision Damage Waiver) = havarijní pojištění
je nejdůležitější ze všech pojištění, které se dají k pronájmu vozu sjednat.
Toto pojištění vyjma spoluúčasti Vás kryje v případě poškození automobilu jakýmkoliv způsobem (kromě poškození uvedených níže v textu),a kromě případů kdy byla prokázána nedbalost. CDW pojištění také zahrnuje doplňkovou odpovědnost v případě poškození třetí osoby, jak je požadováno zákonem. Pojištění nekryje poškození podvozku automobilu, pneumatik, skel automobilu, potahů sedadel, poškození vyplívající z řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, nedbalé řízení a ponechání automobilu s klíčem bez dozoru. Toto pojištění platí pouze v případě, pokud nebyly porušeny podmínky pronájmu.

Pojištění třetí strany je povinné a je obsaženo v CDW pojištění tak, jak požadují zákony daných zemí.

TP (Theft Protection) kryje případné odcizení vozidla, nebo jeho části. Půjčovna je oprávněna zablokovat vratnou zálohu a to až do maximální výše spoluúčasti. Tato záloha kryje případné náklady spojené s nedbalým užíváním vozidla. Částky se liší dle typu a velikosti pronajatého vozila a dle země pronájmu. Spoluúčast je účtována v každém případě, nehledě na viníka nehody.

K těmto pojištěním Ofran doporučuje přikoupit připojištění Vrácení spoluúčasti neboli Excess Refund!

Služba připojištění "Vrácení spoluúčasti" Vám garantuje vrácení výdajů (do 2000USD), které vzniknou následkem neúmyslného poškození/krádeže v době pronájmu. Tato služba musí být zakoupena v době rezervace a škodná událost musí být řešena prostřednictvím Ofran dle Všeobecných podmínek.

Pojištění se v žádném případě nevztahuje na poškození spodní části karosérie a potahů, na poškození způsobené v důsledku řízení vozidla pod vlivem alkoholu a drog, poškození vozidla z nedbalosti nebo v důsledku ponechání klíčků od vozidla bez dozoru.

Společnost Ofran má na vyřízení a vrácení peněz 30 pracovních dnů od obdržení všech potřebných podkladů, tedy kopii smlouvy, výpis z účtu vztahující se k poplatkům, v případě větší škody nebo krádeže také zprávu od policie.

SUPER CDW a SUPER TP (nazývané také LDW) POJIŠTĚNÍ neboli pojištění s nulovou spoluúčastí a SLI pojištění
U těchto typů pojištění je snížena spoluúčast na nulu. V některých zemích je tato pojistka již zahrnuta v ceně a nebo může být dodatečně nabídnuta při vyzvednutí vozidla. Půjčovna si u tohoto pojištění může v případě nehody nebo krádeže účtovat manipulační poplatky.
Pojištění se v žádném případě nevztahuje na poškození spodní části karosérie, pneumatik, oken vozidla, potahů, na poškození způsobené v důsledku řízení vozidla pod vlivem alkoholu a drog, poškození vozidla z nedbalosti nebo v důsledku ponechání klíčků od vozidla bez dozoru.
V USA a Kanadě zahrnuje CDW pojištění pouze minimální pojištění třetí strany. Právě proto nabízí pojišťvovny severoamerických zemí přídavné pojištění jménem SLI (Pojištění rozšířeného ručení), které rozšiřuje rozsah pojištění třetích stran až do částky $1.000.000. Toto pojištění je zahrnuto v ceně pronájmu ve všech našich půjčovnách v USA a Kanadě.