Domů Tipy pro cestování Tipy - Pojištění
Pojištění pneumatik, skel a další krytí
Pojištění "Pneumatiky, čelní sklo a další krytí" poskytuje krytí v případě, že dodavatel pronájmu (autopůjčovna) účtuje ztrátu nebo poškození v důsledku jednoho z následujících incidentů: (s výlukou smluvních podmínek nájemní smlouvy):

1. Poškození pneumatik
2. Poškození čelních skel nebo zrcadel
3. Ztráta klíče od auta
4. Poškození spojky nebo baterie v důsledku nesprávného používání
5. Poškození podvozku, které podléhá jízdě pouze po zpevněných cestách

Toto krytí je poskytováno společností „Ofran Drive More" (poskytovatel) a není součástí nájemní smlouvy, kterou podepíšete s dodavatelem pronájmu (autopůjčovnou) v zahraničí. Mějte prosím na paměti, že další pojištění poskytující podobné krytí vám může být nabídnuto na přepážce dané autopůjčovny, proto si důkladně projděte co Váš pronájem obsahuje, ať neplatíte za stejné připojištění dvakrát. Za dvojnásobné krytí Vám nebude vrácena žádná náhrada).

Berte prosím na vědomí, že krytí bude poskytováno pouze pro jeden vůz a v žádném případě nezahrnuje incidenty neautorizovaného řidiče nebo řidiče, který nesplnil požadavky na věk, průkaz způsobilosti nebo seniority dodavatele pronájmu (autopůjčovny).

Vrácení peněz bude provedeno do 14 dnů od obdržení všech příslušných dokumentů a podrobností, v měně účtované dodavatelem pronájmu a podle skutečné částky účtované dodavatelem pronájmu. Částka náhrady nepřesáhne účtovanou částku a v žádném případě nepřekročí 1 200 EUR.
Za nevyužité dny pronájmu nebude vrácena žádná náhrada.