Domů Tipy pro cestování Tipy - Pojištění
CDW pojištění

CDW (Collision Damage Waiver neboli pojištění proti kolizi) je nejdůležitější ze všech pojištění, které se dají k pronájmu vozu sjednat.

CDW pojištění je součástí každého pronájmu automobilu přes společnost OFRAN Drive More.
Toto pojištění, vyjma spoluúčasti, Vás kryje v případě poškození automobilu jakýmkoliv způsobem (kromě poškození uvedených níže) v průběhu celého pronájmu. Ve většině zemí a u většiny dodavatelů existuje minimální částka, tzv. spoluúčast (excess).

Co to je spoluúčast? Spoluúčast je částka, kterou ručíte v případě nehody, krádeže nebo způsobíte škodu na zapůjčením autě.
Tato částka se mění dle konkrétní země a skupiny automobilu a je vždy uvedena na voucheru k pronájmu. Půjčovna je oprávněna zablokovat vratnou zálohu a to až do maximální výše spoluúčasti. Tato záloha kryje případné náklady spojené s nedbalým užíváním vozidla.

CDW pojištění také zahrnuje doplňkovou odpovědnost v případě poškození třetí osoby, jak je požadováno zákonem.

Pojištění CDW nekryje poškození podvozku, pneumatik, skel automobilu, potahů sedadel, poškození vyplívající z řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, nedbalé řízení a ponechání automobilu s klíčem bez dozoru.