Domů Tipy pro cestování Tipy - Pojištění
Pojištění třetí strany (SLI)
Pojištění pokrývá pojištěného v případě fyzické újmy nebo škody na majetku třetí
strany způsobené půjčeným automobilem. Požadavky pro toto pojištění se liší podle země:

• V USA a Kanadě zahrnuje CDW pojištění pouze minimální pojištění třetí strany. Právě proto nabízí pojišťvovny severoamerických zemí přídavné pojištění jménem SLI (Pojištění rozšířeného ručení), které rozšiřuje rozsah pojištění třetích stran až do částky $1.000.000. Toto pojištění je zahrnuto v ceně pronájmu ve všech našich půjčovnách v USA a Kanadě.

• Ve zbytku světa je pojištění třetí strany povinné a je obsaženo v CDW pojištění tak, jak požadují zákony daných zemí.